Preču katalogs un noliktavas uzskaite

Ja uzņēmumā ir prece, inventārs un citas materiālās vērtības, kas jāuzskaita, ir nepieciešams katalogs, kur to visu var iegrāmatot un uzskaitīt.

SYS7 sistēmā ir šī iespēja ar daudzām papildus funkcijām, kas primitīvu preču katalogu padara par daudzpusīgu un neaizvietojamu palīgu uzskaitei un tirdzniecībai reālajā dzīvē un internetā.

Preču moduļa galvenais mērķis ir preču katalogs ar visiem ar precēm saistītajiem datiem. Tie ir:

 1. preces nomenklatūras numurs (preces kods)
 2. preces nosaukums visās nepieciešamajās valodās
 3. preces kategorija:
  1. tirdzniecības uzcenojuma koeficients
  2. piesaistītā galerija
  3. kategorijas nosaukums visās nepieciešamajās valodās
  4. kategorijas apraksts visās nepieciešamajās valodās
  5. minimālais normālais preces daudzuma slieksnis, kuru pārsniedzot (uz leju), jābrīdina noliktavas pārzinis par to, ka atlikumi beidzas
  6. piesaistītā preces struktūra, kas nepieciešama, lai papildus aprakstītu preci, ar kā palīdzību var ievadīt interneta veikalā strukturējamus datus (piem. apģērba krāsa vai apavu izmērs)
 4. preces ražotājs:
  1. ražotāja nosaukums
  2. logotipa attēla ārējā saite
  3. ārējā saite uz ražotāja interneta vietni
  4. piesaistītā galerija
 5. mērvienība
 6. ienākošā cena
 7. izejošā cena
 8. cena interneta veikalā
 9. akcijas cena
 10. preces noliktavas piesaistītās glabāšanas vietas kods
 11. preces svītrkods - simbolu rinda, ko var gan ieskenēt ar skeneri, gan ievadīt manuāli
 12. piesaistītā galerija
  1. neierobežotu failu (attēlu) ielāde no preču formas
  2. ja galerija nav tikusi izveidota pirms tam, tā tiek automātiski izveidota preces saglabāšanas brīdī
 13. preces apraksts visās iespējamās valodās
 14. preces aktivitātes pazīme
 15. atļauja preci eksportēt
 16. iespēja atzīmēt datumus kalendārā katrai precei (iespēja iznomāt)

Pēc šīs datu struktūras var redzēt, ka "prece" ir tikai kopējs nosaukums jebkurai materiālai vērtībai, kuru var nopirkt, pārdot, iznomāt, ielikt un izņemt no noliktavas. Īsāk izsakoties - prece ir jebkura materiāla vērtība, kam nepieciešama uzskaite.

Preču katalogs ir izveidots tā, lai būtu vienkārši un ērti pārskatīt un labot preces. Piemēram, lai mainītu preču cenas veselā kategorijā, nav jāver vaļā katra prece, bet pašā katalogā var šīs cenu izmaiņas veikt un tās saglabāt ar vienu klikšķi. Tas pats attiecas uz preču meklētāju.

Par noliktavas pārziņa darba atvieglojumu arī ir padomāts:

 1. lai vieglāk un ātrāk notiktu preču atrašana un izsniegšana, katrai precei var piešķirt noliktavas vietas kodu, kas ir burtu-ciparu kombinācija, ar kuru var iekodēt preces atrašanās vietu. Šis kods var ļoti noderēt ne tikai preču izsniegšanai vai novietošanai, bet arī veicot inventarizāciju, jo inventarizācijas akta izdruka tiks kārtota pēc šī koda un tikai pēc tam pēc preces nosaukuma.
 2. lai paātrinātu izejošo un ienākošo pavadzīmju ievadīšanu, preču norakstīšanu vai pieņemšanu, katrai precei var tikt piesaistīts svītru kods (barcode), ko var izmantot ar mobilo telefonu.
 3. preču kategorijā ir iespēja ielikt preču daudzuma kritisko minimumu. Tas ir skaitlis, kurš indicētu preču atlikumu, kuru pārsniedzot (uz leju), vajadzētu pasūtīt no piegādātāja jaunu preču pievedumu. 

Ražotāji

Viens no galvenajiem preces apraksta parametriem ir preces ražotājs. Tas nosaka ne tikai preces logotipu, bet arī preces izcelsmes valsti, garantijas saistības (ja pārdevējs grib tās deleģēt ražotājam) un citu informāciju, kuru tādu vai citādu iemeslu dēļ klients gribētu saglabāt savai lietošanai vai demonstrēt mājas lapas apmeklētājam.

Preču ražotāja modulis ir svarīgs tiem klientiem, kas strādā ar konkrētiem ražotājiem, piemēram, vairumtirgotājiem, jo ražotāju var piesaistīt pie klientu datu bāzes, un tādā veidā preces ražotājs var piedalīties arī finanšu plūsmā, kas noderēs uzņēmuma plānu daļai. Preces var grupēt pēc kāda noteikta ražotāja un tādā veidā veidot statistiku par pārdotajām precēm, lielāko peļņu dodošo ražotāju grupu, utt...

Ražotāju modulis ir nevis primitīva datu uzglabāšanas sadaļa, bet pamats nopietnai uzņēmuma apgrozījuma un peļņas plānošanai, kas tik ļoti trūkst Latvijas ekonomikā.

Preču struktūra (preces skelets)

Lai preci varētu aprakstīt dziļāk, kombinēt no vairākām sastāvdaļām, aprēķināt pašizmaksu, ir izveidota apakšsistēma, ko esam nosaukuši par preces skeletu. Piemēram, ja vēlaties aprakstīt bumbu, varat pievienot papildus parametrus, kā, piemēram, bumbas diametrs, krāsa, materiāls,... utt. Pēc tam šos parametrus var izmantot papildus - gan pašā sistēmā, gan mājas lapā kā parametrus meklēšanai, grupēšanai, aprakstam, preču salīdzināšanai...

Preces skelets ir ideāls instruments šāda veida datu sagatavošanai, jo preču skeleta modulī ir iebūvēta hierarhiska struktūras, ko var mantot no viena līmeņa uz otru. Piemēram, visām precēm piemīt kaut kādas kopīgas īpašības - svars, izmēri, utt. Ja šos parametrus piešķir galvenajai preču kategorijai, šīs īpašības mantos visas šīs kategorijas apakškategorijas. Protams, ka apakškategorijām var pielikt klāt savas, tikai šīm preču grupām piemītošas īpašības. 

Pēc tam, strādājot ar katru konkrēto preci, Jums vajadzēs tikai savadīt tukšajos lauciņos šīm precēm piemītošo īpašību rādītājus. Kā tas izskatīsies mājas lapā, tas ir cits jautājums, jo mūsu galvenais uzdevums ir saglabāt datus un pēc tam varam parādīt saglabātos datus tā, kā klients vēlas - ja tas ir ātrums, varam parādīt spidometru ar bultu, kas ir notēmēta uz ātrumu, kas bija ievadīts pie preces lauciņa "Ātrums".

Tīmekļa pakalpojumi (web services)

Viens no īpašiem bonusiem internetveikaliem ir mūsu tīmekļa pakalpojumu modulis, kas ļauj pieslēgt preču katalogu (respektīvi interneta veikalu) pie vairumtirgotāju datu bāzes.

Transportlīdzekļu uzskaite

Transporta uzskaitei un tirgošanai noderēs transportlīdzekļu uzskaites reģistrs, ko izmanto mūsu klienti gan sava transporta uzskaitei un datu glabāšanai, gan transporta tirgošanai. Par šo moduli lūdzam lasīt šeit


Noslēgumam varam apgalvot, ka, strādājot ar preču katalogu, Jūs sapratīsiet, ka preču modulis ir ideāls instruments preču kataloga veidošanai gan preču uzskaitei, gan mājas lapām.